Pallasspelen

ik-pallas

Under denna sida kommer du snart finna information och länkar till Pallasspelen som Heleneholms IF är med och samarrangerar tillsammans med andra friidrottsklubbar från Malmöregionen. Pallassspelen arrangeras som brukligt sista helgen i januari 28-29 januari.Om du vill nå Pallasspelens huvudhemsida hittar du den här


Pallas-spelen 28-29 januari 2017