Månadens profil

Under den här fliken kommer månadens profil i Heleneholms IF friidrottsektion att presenteras. Via månadens profil får du lära känna personer engagerade i föreningen på ett djupare plan.

Månadens profil i april – Hanna Bengtson