Löpsedeln #3 ute

Nu finns löpsedel nummer 3 för 2019 ute i PDF. Löpsedeln är en klubbtidning inom långlöparsektionen som delas ut ca 4 gånger per år.
Du hittar tredje numret här.

Tidigare nummer hittar du här.