Bli medlem

Medlemsavgifter 2017

-15 år 500:-
16 år och äldre 700:-
Familjeavgift 1150:-
HIF:vän 400:-
Ständig medlem 8000:-
  • Ovanstående avgifter är helårs.
  • Efter 1 juli gäller halv medlemsavgift.
  • Gäller inte familjeavgift och ständig medlem.
  • Du betalar din medlemsavgift på Bankgiro 975 – 76 26 och anger sektion.