Årsmöte 18 februari 2020

L-sektionens årsmöte äger rum 18 februari 2020.

Motioner som skall behandlas vid detta årsmöte skall skickas till Kenth Larsen senast 19 januari 2020.

Kallelse och årsmöteshandlingar kommer senare.