Löpsedeln

Löpsedeln är Långlöparsektionens medlemstidning.
Här får du en inblick i vår verksamhet från olika perspektiv. Tidningen delas ut ca 4 gånger per år.
Du kan ladda ner tidningen digital nedan.

2019
Löpsedel nr 1
Löpsedel nr 2
Löpsedel nr 3