Sektionens mål

L-sektionens verksamhet

Breddidrott med speciell inriktning mot

 • Löpning för alla nivåer (medeldistans-långdistans på bana, terräng och landsväg)
 • Arenafriidrott för veteraner
 • Samt i mindre omfattning
  • orientering
  • skidor

L-sektionens övergripande mål

 •  Att bedriva verksamheten på ett sådant sätt att alla skall kunna delta utifrån sina fysiska förutsättningar och på sina villkor
 •  Att bedriva verksamheten på samma villkor för alla medlemmar
 •  Att betona det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet i verksamheten, där social gemenskap, vänskap och livskvalitet skall vara ledorden

För att nå dessa mål skall vi

 • Anordna gemensam träning inom verksamhetens huvudområden.
 • Erbjuda gemensam anmälan till tävlingar och subventionera anmälningsavgiften.
 • Genomföra gemensamma löpningsresor.
 • Hålla kontakten med medlemmarna med hjälp av löparträffar, ”Löpsedeln”, hemsidan och sociala medier.
 • Erbjuda medlemmarna diskussionskvällar kring teman med anknytning till verksamhetens huvudinriktning.
 • Bredda vårt sätt att rekrytera nya medlemmar och ledare.
 • Knyta bättre kontakter med föreningens övriga sektioner
 • Tydliggöra sektionens verksamhet och mål för medlemmar och allmänhet