Styrelsemöten

2017-års styrelsemöten äger rum:

20 januari

13 februari

20 februari

3 maj

12 juni

16 augusti

18 september

8 november

6 december (styrelsens planeringskonferens)