Pris vid Friidrottsgalan till Löparkvällar

Vid onsdagskvällens Friidrottsgala fick Tommy Bäckström motta Svenska Löpares pris 2017 för GöteborgsVarvets Löparkvällar.
Det började i liten skala för några år sedan och nu erbjuder GöteborgsVarvet gemensam, kostnadsfri, ledarledd löpträning på 38 platser i Sverige.

Heleneholm startar sin version av dessa för vintern 2017/18 den 16 december från Malmö Stadion.

Läs mer om detta här