Anmälda

Yddingeloppet 2020 – startlista med startnummer hittar du här inför loppet.
Några förklaringar:
Klass MM – Män motion 12 km
Klass M – Män motion 6 km
Klass KM – Kvinnor motion 12 km
Klass K – Kvinnor motion 6 km
Klass P – Promenadklass/Stavgång