Anmälda

Yddingeloppet 2017 startlista med startnummer finner du här.
Några förklaringar:
Klass MM – Män motion 12 km
Klass M – Män motion 6 km
Klass KM – Kvinnor motion 12 km
Klass K – Kvinnor motion 6 km
Klass P – Promenadklass
Klass S – Stavgång