Tisdagsträning

På tisdagar är träningen tränarledd och sker i Pildammsparken.Detta är ett bra träningstillfälle för dem som vill utveckla sin teknik, löpningsförmåga, sikta mot tävling m.m. Här finns löpare inom alla nivåer och distanser. Gruppen samlas vid korsningen Baltiska vägen och John Ericsons väg kl 18.00. Oavsett vilket träningspass som ska genomföras består alltid träningen först av gemensam uppvärmning, löpskolning (förbättra teknik) och stegringslopp. Träningsprogrammet är oftast anpassat efter hur tävlingssäsongen ser ut.

Grundträningsperiod 2

18 februari 2019 – 14 april 2019

Grundträningsperiod 2 har som syfte att öka belastningen jämfört med Grundträningsperiod 1 och förbereda inför den kommande tävlingsförberedande perioden. Detta sker genom ett ökat inslag av högre fart för att förbättra den specifika uthålligheten (genom förbättrad löpeffektivitet och utnyttjandegrad höja mjölksyretröskeln) samtidigt som fokus på den allmänna uthålligheten (den aeroba kapaciteten) bibehålles från Grundträningsperiod 1.
Ökat inslag av intervaller i IT4, men vid varje träningstillfälle i IT4 ges ett alternativ i IT3 för dem som missat en del i Grundträningsperiod 1 eller i IT3-veckor under Grundträningsperiod 2.

5. Tisdagen 19 mars

Samling i Pildammsparken i korsningen Baltiska vägen och John Ericssons väg kl. 18.00.
Sara håller i träningen.

Uppvärmning 15 min.
Löpskolning
4 stegringslopp

Huvudalternativ

1800 + 200, IT3 + IT4, P. 60 s., SP. 90 s.
1600 + 400, IT3 + IT4, P. 60 s., SP. 90 s.
1400 + 600, IT3 + IT4, P. 60 s., SP. 90 s.
1200 + 400, IT3 + IT4, P. 60 s., SP. 90 s.
1000 + 1000, IT3 + IT4, P. 60 s., SP. 90 s.
800 + 600 + 400 + 200, IT4, P. 60 s.

Nerjoggning


Förklaringar

LET = Löpeffektiv tid (dvs. exkl. paustid)
P = Paustid
SP = Seriepaus
IT = Intensitetszon – skala från 1 – 8
Läs mer om Intensitetszoner.