Torsdagsträning

På torsdagar kör vi intervallträning på bana. Passen inleds med uppvärmning och löpskolning för att sedan gå över till korta och relativt snabba intervaller (jämfört med tisdagsträningen). Beroende på var i säsongen vi befinner oss ser intervallerna olika ut. Nedan hittar du aktuell period och träningsprogram för kommande träning.

Tävlingssäsong

3 juni 2019 – 20 oktober 2019

Under denna period är tanken att bibehålla och spetsa till den form som uppnåtts under tidigare perioder.
Innehållet liknar den Tävlingsförberedande perioden, men med formtoppning inför viktigare tävlingar och återhämtning efter tyngre tävlingar.

Under sommarperioden 2018 var det få deltagare som kom till torsdagsträningarna. Mellan 0 och 2 deltagare varje torsdag.
Under perioden 27 juni t.o.m. 15 augusti kommer därför torsdagsträningarna i stort sett genomföras utan tränare. Är någon av oss i Malmö en torsdag under perioden går vi naturligtvis dit.
Kommer att kolla om Stadion är ledig för träning samt lägga ut program för varje torsdag.

15. Torsdagen 12 september

Malmö Stadion ledig för träning.
Samling vid 200 m-starten kl. 18.00.

Uppvärmning
Löpskolning
Stegringslopp

Intervaller
6 x (400 + 300 + 200 + 100), 400 m i IT5(5), sedan successivt snabbare.
P. efter 400 m 60 s., efter 300 m 45 s., efter 200 m 30 s.
SP 2 min.

Nerjoggning

Förklaringar

LET = Löpeffektiv tid (dvs. exkl. paustid)
P = Paustid
SP = Seriepaus
IT = Intensitetszon – skala från 1 – 8
Läs mer om Intensitetszoner.