Styrelser

Huvudstyrelsen

Ordförande:         Kenth Larsen – Mail Kenth.larsen@telia.com Tel: 070- 554 97 03

Sekreterare:

Kassör:               Hans-Ingvar Andersson – Mail

Ledamot:             Marie Elmqvist  (L-sektionen) – Mail

Ledamot:             Tord Svanfelt (L-sektionen) – Mail

Ledamot:             Adrian Mehic – Mail (F-sektionen)

Ledamot:             Jenny Åkesson – Mail (T-sektionen)

Adjungerad          Maria Kvant (Kansli) – Mail maria@heleneholmsif.se Tel: 040- 19 42 22

Valberedningen

Fredrik Persson – Mail Tel: 070-783 33 28
Magnus Månsson – Mail Tel: 070-612 35 09

 

Friidrottssektionen

Ordförande:        Niklas Malmlöf – Mail

Ledamot:           Helen Gestsson – Mail

Ledamot:           Barbro Bengtson – Mail

Ledamot:           Jonas Forsberg – Mail

Ledamot:           Adrian Mehic – Mail

Ledamot:           Carina Tell – Mail

Tränares representant: Vakant

Aktivas representant: Vakant

Adjungerad:      Sebastian Persson (Kansli) – Mail 040-19 42 20

 

Långlöparsektionen

Ordförande:         Tord Svanfelt – Mail Tel: 073- 671 39 87

Sekreterare:        Kenth Larsen – Mail

Kassör:               Marie Elmqvist – Mail

Vice ordförande:   Lars Moberg – Mail

Ledamot:            Anne Erixson – Mail

Ledamot:             Sara Ivarsson – Mail

Ledamot:             Bo Jönsson – Mail

Suppleant:           Lupita Svensson – Mail

Adjungerad          Ylva Jönsson (Kansli) – Mail Tel: 040-19 42 23

Valberedning
Gunnar Sterner – Tel: 040-15 37 69 Sammankallande
Marina Stoltz – Mail annamarina_svensson@hotmail.com Tel: 070-229 36 88
Lars-Erik Skans – Mail skans@bahnhof.se Tel: 070-397 09 20

Triathlonsektionen (Triteam)

Ordförande:         Stjepan Siljac Mail

Ledamot:             Jenny Åkesson

Ledamot:             Carlos Soto-Thompson

Ledamot:             Rose-Marie Persson

Ledamot:            Daniel Herstedt

Ledamot:           Vanessa Hollender

Adjungerad           Maria Kvant (Kansli) –  Mail maria@heleneholmsif.se Tel: 040- 19 42 22