Styrelser

Huvudstyrelsen

Ordförande:         Kenth Larsen – Mail Tel: 070- 554 97 03

Sekreterare:

Ledamot             Hans-Ingvar Andersson – Mail

Ledamot:             Marie Elmqvist – Mail (L-sektionen)

Ledamot:          Niklas Malmlöf – Mail (F-sektionen)

Ledamot:             Adrian Mehic – Mail (F-sektionen)

Ledamot:              Rose-Marie Persson Mail (T-sektionen)

Ledamot:             Jenny Åkesson – Mail (T-sektionen)

Adjungerad          Maria Kvant (Kansli) – Mail Tel: 040- 19 42 22

Valberedningen
Magnus Månsson – Mail Tel: 070-612 35 09

 

Friidrottssektionen

Ordförande:        Niklas Malmlöf – Mail

Ledamot:           Helen Gestsson – Mail

Ledamot:           Barbro Bengtson – Mail

Ledamot:           Jonas Forsberg – Mail

Ledamot:           Adrian Mehic – Mail

Ledamot:           Carina Tell – Mail

Kassör:               Niklas Malmlöf

Tränares representant: Vakant

Aktivas representant: Vakant

Adjungerad:      Sebastian Persson (Kansli) – Mail 040-19 42 20

 

Långlöparsektionen

Ordförande:      

Sekreterare:        Kenth Larsen – Mail

Kassör:               Marie Elmqvist – Mail

Vice ordförande:   Lars Moberg – Mail

Ledamot:            Anne Erixson – Mail

Ledamot:             Lupita Svensson – Mail

Ledamot:             Gunnar Sterner – Mail

Suppleant:          Stefan Magnusson – Mail

Adjungerad          Ylva Jönsson (Kansli) – Mail Tel: 040-19 42 23

Valberedning
Gunnar Sterner – Mail
Marina Stoltz – Mail
Lars-Erik Skans – Mail

Triathlonsektionen (Triteam)

Ordförande:    Vanessa Hollender – Mail

Ledamot:             Jenny Åkesson

Ledamot:             Carlos Soto-Thompson

Ledamot:             Rose-Marie Persson

Ledamot:            Daniel Herstedt   

Kassör:                Jenny Åkesson           

Adjungerad           Maria Kvant (Kansli) –  Mail maria@heleneholmsif.se Tel: 040- 19 42 22