Vi har en ny hemsida!

Nu är den äntligen klar – vår nya hemsida!

Under en längre tid har vi jobbat med en ny och uppdaterad hemsida. Inte bara för oss triatleter utan för hela Heleneholms IF.
Nu är den äntligen klar och vi hoppas att ni skall gilla den!

I och med den nya designen kommer ni snart att notera att mycket är sig likt, samtidigt som en del saker är nya. Några av nyheterna vill vi lyfta fram.

  • Strukturen på den nya siten är den att samtliga Heleneholms IFs sektioners hemsidor samlas under ett gemensamt tak – www.heleneholmsif.se – med ett gemensamt utseende.
  • Våra tidigare adresser – så som www.heleneholmstriteam.se – kommer att finnas kvar och leda direkt till respektive sektions underavdelning på den nya siten.
  • Den översta menyraden är gemensam för samtliga sektioner och följer med på samtliga sidor.
  • Under bannern överst så kommer en ny menyrad. Denna menyrad är specifik för sektionen och följer också med på samtliga sidor.

Vi hoppas att ni ska gilla den nya designen och det nya upplägget.