Simförkortningar

vf valfritt
ry ryggsim
br bröstsim
fr frisim
ss sammansatt frisim (dvs. crawl)
bts ben, teknik, sammansatt
tek teknik övning
sdmss superdupermegaslowswimming (långsam simning)
arm paddlar + dolme
ben på sidan med eller utan arm, med platta
uv under vattnet, simning under vattnet på valfritt sätt
dpt distans per tag, extra långa armtag
krls kick right left swim (ben, höger arm, vänster arm, sammansatt simning)
sprint 12,5m hårt + 12,5m löst
grönsak löst-hårt, hårt-löst, löst-löst, hårt-hårt
1-2 en långsam + en snabb
1-3 en långsam + en mellan + en snabb
P paus
st. starttid