Jullunch för våra äldre medlemmar

Igår bjöds det traditionsenligt in till en jullunch för alla medlemmar som på olika sätt ställt upp med sitt engagemang under året för klubben. Då de flesta lite yngre medlemmar arbetar dagtid innebär det att det främst är de som gått i pension som kan deltaga under detta tillfälle. Jullunchen är en trevlig tillställning och en fin gest från kansliet till våra äldre medlemmar som vi gärna behåller.

Stort tack för året till alla som på olika sätt stöttat klubben!