Atleticumspelen inställt

P.g.a. rådande pandemi i Skåne och diverse restriktioner som hindrar oss från att göra en bra tävling har vi beslutat att ställa in årets Atleticumspelen. Med ett maxantal på åtta personer per gren och där endast elitverksamma just nu får tävla samt barn födda 2005 äldre endast bör tävla i sin egna träningsgrupp enligt smittskydd i region Skåne blir därför beslutet logiskt att ta utöver själva smittläget och dess övriga logistik.

Vi hoppas istället kunna erbjuda en tävling utomhus. Varmt välkomna då.