Friidrottsförälder

Friidrott är inte alltid helt enkelt att förstå och förhålla sig till som förälder till ett friidrottande barn därför har förbundet skapat en webbaserad utbildning som heter ”friidrottens föräldrautbildning” inriktad mot föräldrar med ett friidrottande barn där man får chansen att lära sig mer om nedanstående nedanstående punkter:

  • Att träna friidrott
  • Att tävla i friidrott
  • Friidrottens idrottsmiljöer
  • Att vara friidrottsförälder
  • Att vara medlem

http://www.friidrott.se/utbildning/foraldrautb/intro.aspx