Friidrottsförälder

Friidrott är inte alltid helt enkelt att förstå och förhålla sig till som förälder till ett friidrottande barn därför har förbundet skapat en webbaserad utbildning som heter ”friidrottens föräldrautbildning” inriktad mot föräldrar med ett friidrottande barn. Utbildningen är helt gratis och inga förkunskaper behövs. Deltagaren kan genomföra utbildningen vart/när man önskar. Dessa moment ingår i föräldrautbildningen:

  • Att träna friidrott
  • Att tävla i friidrott
  • Friidrottens idrottsmiljöer
  • Att vara friidrottsförälder
  • Föräldrars engagemang
  • Att vara medlem


Inbakat i utbildningen pratas det även om vanliga skador inom friidrotten, hur vi kan tänka kring kost och återhämtning, hur sociala medier och idrotten hänger ihop samt en del som berör mental hälsa

Utbildningen hittar du här Friidrottsförälder