HIF’s träningsmodell

Heleneholms träningsmodell är i grunden byggd utifrån Riksidrottsförbundet och svenska friidrottsförbundets tankar om hur träning och dess utvecklingsstadier bör vara uppbyggda i en idrottsverksamhet för bästa att ge bästa förutsättningar för så många som möjligt, så länge som möjligt, Riksidrottsförbundets ”strategi 2025”.

Modellen är något finjusterad efter våra behov och är också en tydlig vision om hur vi vill att våra träningsgrupper ska bedrivas och genomsyra vår verksamhet genom de olika stadierna.