Träning

Heleneholms IF bedriver verksamhet från 6 års ålder genom s.k. friidrottsskolor/nybörjargrupper upp till yttersta elitnivå. Nedan följer en visions modell och beskrivning av respektive stadie. Om du vill veta mer om våra träningsgrupper, tider m.m. hittar du det i vänstra meny fältet.

Barn 5-8 år – Lekande friidrott
För de allra yngsta åldrarna utgår friidrotten från ett lekande perspektiv och barnen tränar i denna ålder en gång i veckan i s.k. friidrottsskolor. Beroende på plats sker antingen träningen i en gymnastiksal eller i löpargången inomhus och Heleneholms IP eller lokal idrottsplats utomhus. I detta stadie får barnen prova på många av friidrottens olika grenar utifrån ett barnperspektiv och får även lära sig enklare grundregler om hur grenen ska utföras. Leken ska i denna ålder vara en central del av träningen.

9-10 år – Grundläggande friidrott
Detta stadie påminner till stor del om ovanstående, men träningen lägger mer fokus på utvecklande av koordination, rörelser, motorik. I denna ålder är träningen fortsatt allsidig och barnen ska fortsatt få chans att prova på olika grentyper. Barnen får ytterligare lära sig grundläggande moment och regler i de olika grenarna. Som ny ska det vara enkelt att komma in även om man inte varit med sedan första stadiet. Utvecklandet av rörelser och skapandet av ett friidrottsintresse är centrala delar i denna ålder. Eventuellt börjar en del barn prova på att tävla under enkla former. De allra flesta barn tränar fortsatt en gång i veckan.

11-12 år – Utvecklande ungdom
I denna ålder strax före eller under puberteten händer mycket i våra kroppar som får stor påverkan på vårt idrottande. Det allra viktigaste i detta stadie är att varje individ ska ges möjlighet att utvecklas i sin egen takt. Träningen ska fortsatt byggas på glädje och personlig utveckling samt ha fokus på personlig utveckling och inte på resultat. Då våra kroppar är som mest mottagliga för nya rörelser under denna period ska än mer fokus i träningen läggas på koordinationsövningar och grundläggande teknik. Även i denna ålder bör alla grengrupper fortsatt tränas, kombinerat med diverse styrka och rörlighet. För den som önskar ska klubben ge chansen att tävla mer regelbundet i närregionen. Några barn väljer i denna ålder att träna två gånger i veckan medan andra fortsätter att köra en.

13-14 år – Uppbyggnad ungdom
Detta stadie är helt avgörande för fortsatt idrottande, därför är det viktigt att anpassa träningen så att både idrottsliga och sociala aspekter ges utrymme i träningsgruppen. Våra träningsgrupper ska bygga på en välkommande plats för alla oavsett vilken ambitionsnivå en aktiva vill ligga på. För den som vill börja satsa ska man ges möjlighet att träna flera tillfällen i veckan och även börja tävla mer frekvent, medan en aktiv som inte vill satsa just nu fortfarande ska ha möjlighet att kunna träna på i gruppen likt tidigare. Förutom grenspecifik träning bör stor vikt läggas på Koordination, rörlighet, uthållighetsträning och enklare styrketräning (främst under grundsäsong), då kroppen är mer mottaglig för större utveckling under denna period av livet. Förståelse för vikten av uppvärmning, stretch, förberedelser, nerjogg, återhämtning bör också bli en allt viktigare del i att förstå.

15 år+ Juniorsatsning eller motionsträning
Runt denna ålder sker ofta någon form av vägval hos den aktiva. En del väljer att satsa helhjärtat på friidrotten genom att specialisera sig inom en viss grentyp, träna flera gånger i veckan och tävla frekvent under inomhus och utomhussäsongen. Andra vill inte satsa på idrotten utan fortsätter ändå att träna för det sociala, motionen och hälsans skull. Vi delar här in vår träning i det vi kallar ”junior/elit träning” och motion/breddträning. Grupperna är inte statistiska vilket innebär att aktiva enkelt kan hoppa mellan grupperna om så önskas. Viktigast är att alla ska ha en plats i våra träningsgrupper oavsett ambitionsnivå.

I denna ålder och framåt ska också ungdomar ges chansen till att utbilda sig som ledare/tränare för att ta hand om våra yngre träningsgrupper. Att bli ledare är en god chans att stanna kvar inom idrotten även om man själv kanske inte vill vara aktiv längre. På så sätt kan vi stärka vår röda tråd genom grupperna.

Junior/elitsatsning
För den som önskar att elitsatsa på en eller flera grenar ska Heleneholms IF ge möjligheter till det. Den aktiva förväntas då ha hög närvaro och träningen blir så småningom allt mer prestationsinriktad för de flesta individer. Träningsdagarna är flera dagar i veckan och något mer flexibel beroende på period. Träningsupplägget styrs utifrån hur friidrotten ser ut med inomhus och utomhusperiod.

Klubben ska ge möjlighet att stödja den aktive med ekonomiska stöd såsom tävlingsresor, träningsbidrag m.m. allt för att nå bästa tänkbara förutsättningar. Den dagen den aktiva inte längre känner att den vill satsa kan denne enkelt byta till motionsgruppen om så önskas istället för att helt lägga av.

Motion/Breddgrupp
En aktiv som vill fortsätta/börja idrotta i tonåren/vuxenålder men inte direkt vill satsa eller tävla på elitnivå ska ges möjlighet till det via vår motion/breddgrupp. Här är tempot lugnare än i våra elitgrupper, syftet är främst rörelse och motion. Målet är att så många som möjligt ska fortsätta träna så länge som möjligt utifrån sina egna behov och förutsättningar istället för att lägga av. Om en aktiv skulle vilja påbörja en elitsatsning kan gruppen också fungera som en förberedande brygga in till junior/elitgruppen och tvärtom om denne vill trappa ner.

Övrigt verksamhetsuppdrag

Lika viktig som själva träningen är pusselbitarna utanför som styr att verksamheten fungerar. En aktiv som inte längre vill träna kan vara nyttig på andra sätt för klubben. Genom sina år som aktiv har denne förmodligen samlat på sig värdefull erfarenhet och insyn i verksamheten som kan utnyttjas för att föra vidare sin kunskap för framtida generationer. Detta kan vara allt från ledaruppdrag för en grupp, hjälpa till som funktionär på tävlingar till styrelsearbete.