Verksamhetsidé

Heleneholms IF skall bedriva verksamhet mot friidrott, löpning, triathlon samt övriga sporter som kan tänkas ingå under benämningen ”uthållighetssporter”. Föreningen skall i största möjliga mån vara öppen för alla som har någon form av intresse för ovanstående idrotter. Föreningens verksamhet skall alltid bedrivas i enlighet med de mål och förordningar riksidrottsförbundet satt upp. Verksamheten i klubben ska syfta till att bidra till bättre hälsa, demokrati, uppfostran, individuell utveckling, sysselsättning och andra meningsfulla värden med fokus på ett livslångt idrottande. Tre nyckelord som står i fokus och ska genomsyra all vår verksamhet är glädje, utveckling och gemenskap.

Glädje: På träningen är det viktigaste att vi har kul. Alla ska bli sedda oavsett prestation och ingen ska behöva känna någon onödig press när man går till träningen.

Utveckling: Genom träning utvecklas vi både som individ och grupp. Varje aktiv ska i största mån ges möjlighet att utvecklas i den takt dem önskar så att träningen blir så lustfylld som möjligt, för så många som möjligt..

Gemenskap: Tillsammans ska vi ha kul på träningen. Alla ska känna sig välkomna och bli behandlade med respekt. Stark samhörighet bidrar till en starkare klubb.