DM/VDM 1500m

15 augusti 2022 arrangerar Heleneholms IF DM för olika klasser på 1500m på Heleneholms IP.

Frågor? Maila Sebastian


Kortare info/PM:

Heatindelning/Startlista – https://heleneholmsif.se/langlopning/dm-1500m/
Långsammaste heatet först, se ditt heat på ovanstående länk
Efteranmälan – I mån av plats mot dubbelavgift.
Nummerlappar – Alla som deltar ska bära synlig nummerlapp på bröstet. Dessa
hämtas i kansliet innan start.
Avprickning – Då heatindelning redan är gjord behövs ingen skriftlig avprickning göras,
se dock ovan angående nummerlapp.
Tidtagning – Manuell tidtagning.
Omklädningsrum – Kommer finnas tillgängligt på idrottsplatsen.
Försäljning – Vi kommer erbjuda lättare försäljning i klubbstugan
Prisutdelning – När alla lopp är genomförda.


Resultat 2021

Bilder från kvällen 2021