Tisdagsintervaller

Tisdagsträning 7/9 – ANNA
Samling korsningen John Ericssons väg / Baltiska vägen kl 18.00.

Uppvärmning 15 min.
Löpskolning

1 km-intervaller, IT5-, antal, fart och pausvila (rask gång/lätt jogg) enl. bilaga

3 x 60 – 70 m stillöpning
Nerjogg