Träningsprogram

Grundträningsperiod 1
11 november 2019 – 16 februari 2020

Grundträningsperiod 1 syftar till dels att komma igång igen efter en återhämtningsperiod och dels (framförallt) att förbättra allmän uthållighet (den aeroba kapaciteten) för att få ett tillräckligt underlag för att klara ökande belastning med högre intensitet i kommande perioder.

Träningsprogram för Grundträningsperiod 1.

Grundträningsperiod 2
17 februari 2020 – 12 april 2020

Grundträningsperiod 2 har som syfte att öka belastningen jämfört med Grundträningsperiod 1 och förbereda inför den kommande tävlingsförberedande perioden. Detta sker genom ett ökat inslag av högre fart för att förbättra den specifika uthålligheten (genom förbättrad löpeffektivitet och utnyttjandegrad höja mjölksyretröskeln) samtidigt som fokus på den allmänna uthålligheten (den aeroba kapaciteten) bibehålles från Grundträningsperiod 1.

Träningsprogram för Grundträningsperiod 2.

Tävlingsförberedande period
13 april 2020 – 31 maj 2020

Den tävlingsförberedande perioden har som framgår av namnet som syfte att förbereda den aktive fysiskt och mentalt för den kommande tävlingssäsongen. Detta sker genom ett ökat inslag av högre fart för att förbättra den specifika uthålligheten (genom förbättrad löpeffektivitet och utnyttjandegrad höja mjölksyretröskeln samt höja den maximala syreupptagningsförmågan). Detta innebär inte att träning av den allmänna uthålligheten (den aeroba kapaciteten) upphör, men veckans totala volym minskar samtidigt som kvalitetspassen blir mer ansträngande.

Träningsprogram för Tävlingsförberedande period.

Tävlingssäsong
1 juni 2020 – 18 oktober 2020

Under denna period är tanken att bibehålla och spetsa till den form som uppnåtts under tidigare perioder.
Innehållet liknar den Tävlingsförberedande perioden, men med formtoppning inför viktigare tävlingar och återhämtning efter tyngre tävlingar.

Återhämtningsperiod
19 oktober 2020 – 8 november 2020

Målsättningen med denna period är att få (aktiv) vila från systematisk träning och att återhämta sig både fysiskt och mentalt.
Mängden träning skall gå ned och den som bedrivs skall i första hand bedrivas i lungt tempo.
Lämpligt att ersätta vissa pass med lustbetonade aktiviteter eller utöva andra idrotter som t.ex. cykling, simning, vattenlöpning etc.

Fysträning

Heleneholms kasttränare Jonas Forsberg har tagit fram ett fysträningsprogram med övningar lämpliga för löpare.
Det finns länkar till korta videoclip för de olika övningarna.

Fysträningsprogram