Spännande nyheter!  

Vill ditt barn börja med friidrott?

Vi är glada över att tillkännage uppstarten av vår helt nya friidrottsgrupp, öppen för alla födda mellan 2015 och 2019! Följ med oss varje torsdag i Löpargången på Malmö Stadion från 17:00 till 18:00 med start till höstterminen för roliga träningspass utformade för att väcka entusiasm och utveckla grundläggande färdigheter inom friidrott! 

Intresserad av att anmäla ditt barn? Följ länken för att anmäla ert intresse. Där kan ni även se våra övriga träningsgrupper. Notera att gruppen enbart kommer att startas upp om tillräckligt många gör en intresseanmälan. Missa inte denna fantastiska möjlighet att få testa på alla friidrottens delar så som att springa, hoppa och kasta! Vi ses vid startlinjen! #Friidrott#Heleneholmsif

Veteran-VM

Inför stundande Veteran-VM som i sommar går av stapeln i Göteborg har kansliet på uppdrag av styrelsen tagit fram Heleneholms Ifs policy gällande anmälan till Veteran VM i friidrott 2024.

Samtliga medlemmar får stå för sin egen registreringsavgift, samt resa och logi i samband med tävlingen. Klubben erbjuder sig att stå för anmälningsavgift för max 2 grenstarter alternativt 1 grenstart om det gäller halvmaraton eller mångkamp om man uppfyller följande krav:

  • Man är tränare regelbundet och/eller funktionär (minst 2 ggr föregående år).
  • Man har tävlat för klubben under 2023.

Är du osäker på om du uppfyller kriterierna eller tycker att undantag ska göras från ovanstående punkter går det bra att maila till kansli@heleneholmsif.se och fråga.

Såklart får du vara med på VVM även om du inte uppfyller ovan kriterier men då står du för alla kostnader själv.

Vänliga hälsningar

Styrelsen Heleneholms IF

Tillbaka till rötterna mot framtiden – Med tacksamhet skall vi se tillbaka och med tillförsikt må vi se framåt

Det har blivit dags att summera och sammanfatta serien ”Tillbaka till rötterna mot framtiden”. Ursprungstanken var från början inte tänkt att bli hela tio delar, utan många idéer och delar har kommit efter hand som byggts upp utifrån en viss infallsvinkel starkt kopplad till vår historia, verksamhet och framtid.

Idéen växte delvis fram efter att ha sett några personer lyfta gamla aktiva Heleneholmare på sociala medier. En annan del som väckte inspiration var att jag kände att det fanns ett behov av att binda ihop en övergång mellan det förflutna, där vi inte ska glömma bort vår fantastiska historia med många viktiga värden som är värdefull att föra över till nya generationen men också tvärtom, att berätta hur dagens Heleneholms IF mår och fungerar bland de som inte har en lika nära koppling till det dagens verksamhet längre. En förening är ständigt föränderlig även om en del grundvärden alltid kommer att finnas kvar, så har det varit och så kommer det förbli, det är en förutsättning för överlevnad.

Ett exempel på detta var första temat med klubbkläder där vi nu valt att återinföra våra klassiska rutor på våra tävlingskläder. Yngre generationen eller de som inte var med förr har ingen referens till detta (och tycker i ärlighetens namn att dessa är rätt gräsliga! 😊) Men genom att upplysa om vårt förflutna finns där en tydlig koppling som skapar förståelse och historiska värden att fånga upp som bidrar till stärkt klubbkänsla och identitet. Liknande scenario fast tvärtom gäller vår nya logga och vad som ledde fram till dessa förändringar som togs upp i del 4 ”Framtidstro”. En klubb byggd på klubbhjärta och tydlig identitet ger ökat engagemang och blir i slutändan en starkare klubb. Det är medlemmarna och dess engagemang som är klubben. Det är ett mål som växt fram med denna serie under dessa veckor, att försöka förmedla, inspirera och stärka dessa känslor. Det är tillsammans med alla krafter som bidrar som vi är Heleneholms IF!

Vi är en idrottsförening med fantastisk historia och det är inte alltid den blir återberättad. En idrottsförening är mer än bara sportsliga framgångar, det är en plattform för gemenskap, integration, hälsa och fostran m.m., vilket jag också försökt lyfta utifrån diverse parametrar. Det är lätt att se den aktiva verksamheten som det enda, men oftast finns det mycket fler värden än så bakom.

Efter några veckor in i serien hittade jag av en slump en text i historieböckerna skriven vid klubbens 25-årsjubileum av en av Heleneholms IF största och mest ödmjuka ledare vi haft, Arne Andersson som vid denna tid också var ordförande i föreningen. Även om texten snart är 60 år gammal finns det slående likheter med de budskap och värden jag försökt förmedla under dessa veckor, som jag hoppas varit uppskattad, väckt nostalgi, ny information och nyfikenhet. Alla delar hittas i sin helhet nedan och förmodligen kommer jag sammanställa dessa till en enklare ”bok” som kommer finnas tillgänglig på kansliet. Jag väljer därför helt enkelt att avrunda denna serie ”Tillbaka till rötterna mot framtiden” genom att citera texten författad av denne stora ledare som gick bort häromåret och som på ett alldeles föredömligt sätt speglar vad Helenholms IF varit, är och förhoppningsvis kommer förbli.

====== Med tacksamhet skall vi se tillbaka och med tillförsikt må vi se framåt ======

 Vilka svårigheter har inte en ideell förening att kämpa mot?
Alltsedan starten för 25 år sedan och fram till dags datum har Heleneholm haft otaliga svåra perioder och kriser.

Ekonomi (en av de värsta), stridigheter med förbund, ledarproblem m.m.
Allt detta har hittills löst sig, inte utan stora ansträngningar och uppoffringar. Kanske måste det vara så, svårigheter är ju till för att övervinnas.

Detta, kära idrottsvänner är saker som vi skall vara ytterst tacksam för. Tänk om ledarna skulle tröttna, vilket inte är så fjärran i det materiella tidevarv vi lever i för närvarande.

Varje medborgare jagar efter högre standard, vill hänga med”.
Ingen har tid och lust att syssla med uppoffrande arbete i en idrottsklubb.
Därför ska vi se tillbaka med tacksamhet. För varje år, för varje jubileumsperiod vi kan passera med HELENEHOLMS IDROTTSFÖRENING.
och framtiden?


====== LÅT OSS SE DEN AN MED TILLFÖRSIKT ======

Alla delar av serien ”Tillbaka till rötterna mot framtiden” hittas nedan. Skulle där finnas faktafel får man gärna återkomma till mig (sebastian@heleneholmsif.se).

Del 1 – Tillbaka till rötterna mot framtiden – Klubbkläder
Del 2 – Tillbaka till rötterna mot framtiden – Idrottsanläggning
Del 3 – Tillbaka till rötterna mot framtiden – Framtidstro
Del 4 – Tillbaka till rötterna mot framtiden – Gemenskap
Del 5 – Tillbaka till rötterna mot framtiden – Ledare
Del 6 – Tillbaka till rötterna mot framtiden – CSR
Del 7 – Tillbaka till rötterna mot framtiden – Engagemang
Del 8 – Tillbaka till rötterna mot framtiden – Arrangemang
Del 9 – Tillbaka till rötterna mot framtiden – Sportsliga framgångar

//Sebastian