Tack till dig som ställde upp!

Vi skulle vilja tacka alla aktiva, ledare, publik och inte minst alla volontärer som gör våra tävlingar möjliga att genomföra. I helgen var det Atleticumspelen. Den glädje och förväntan ni sprider till alla aktiva genom ert ideella arbete är ovärderligt för oss som klubb och idrotten i stort. Stort tack för allt! ❤