Tillbaka till rötterna mot framtiden – CSR

Fredag igen och serien ”tillbaka till rötterna mot framtiden” fortsätter. För den som vill läsa tidigare delar hittas dessa här:
Del 1 – Tillbaka till rötterna mot framtiden – Klubbkläder
Del 2 – Tillbaka till rötterna mot framtiden – Idrottsanläggning
Del 3 – Tillbaka till rötterna mot framtiden – Framtidstro
Del 4 – Tillbaka till rötterna mot framtiden – Gemenskap
Del 5 – Tillbaka till rötterna mot framtiden – Ledare

Tillbaka till rötterna mot framtiden – CSR

En idrottsförenings främsta syfte lär vara att ge medlemmar chansen att samlas, engagera sig och utöva en idrott som finns inskriven i en föreningsstadgar och verksamhetsbeskrivning. En idrottsförening är dock ofta betydligt mer än bara just en idrottsförening, det är en mötesplats som är öppen för olika åldrar, kön och bakgrunder där personer från olika delar av samhället kan träffas runt ett gemensamt intresse. Många föreningar bedriver ofta projekt som sträcker sig långt utanför idrottens gränser, så gäller även i Heleneholms IF och det är utifrån denna bakgrund dagens inslag tar avstamp ifrån, våra olika samhällsprojekt historiskt och i nutid som på ett eller annat sätt gjort en
skillnad för medborgarna och samhället i staden.

I modern tid finns det ett begrepp som beskriver denna form bra som kallas för CSR-projekt, som är en akronym från engelskans Corporate Social Responsibility, i enkel form beskrivning för företags samhällsansvar. Det kan vara i form av hållbarhet, socialt ansvar och påverkan man har på samhället där man verkar. Detta kan ses som en ”goodwill” tillbaka till samhället i stort för att bidra och skapa positiv PR för sin verksamhet.

En idrottsförening har kanske inte direkt någon negativ påverkan på samhället snarare tvärtom som är lite syftet med CSR men en idrottsförening äger en stor plattform och är en unik samhällsaktör som har stora möjligheter att ena, förändra och göra goda insatser som på sikt bidrar till positiv effekt för samhället vi verkar i. Det är därför inte konstigt att idrotten ofta nämns och används som ett hjälpmedel i sammanhang för att integrera, ena och utveckla en stad. I Malmö stad är MFF i samhället (Malmö FF), Football for life (FC Rosengård) och Hela Malmö (ursprung från Malbas) bra exempel på samhällsprojekt som uppkommit från idrotten och bidragit till stor nytta långt utanför idrotten.  

I Heleneholm har det redan från när föreningen grundades funnits ett nära samband mellan idrotten och samhällsnytta. Tidigt la styrande i klubben in ett stort fokus på att rekrytera barn och ungdomar in i verksamheten och sju år efter bildandet 1946 kom det riktiga lyftet efter att innan dess varit mest juniorer. Ytterligare några år senare blev även tjejverksamheten större. Detta är kanske inte jättemärkligt att en idrottsförening fokuserat på att rekrytera unga men dock viktigt där dessa fått fostras in i en föreningskultur med värden som hälsa, samarbete mellan olika bakgrunder, demokrati, ledarskap m.m. vilket sedan fortsatt år efter år sedan dess. Utan vår och övriga idrottsföreningar skulle förmodligen mycket mer ”bus” ske i staden och individer hade inte heller fått med sig viktiga erfarenheter och värden som de haft nytta av senare i vuxenlivet.

Vår veteranverksamhet är en annan del av föreningen som haft stor betydelse genom åren. Här har personer som varit involverade kunnat behålla hälsan och träna på, på ett naturligt sätt även om de har blivit äldre. För de allra äldsta har klubben varit en naturlig mötesplats där personer förutom att träna kan träffas och socialisera sig, vilket kanske behovet av är än större av när man inte längre befinner sig i arbetslivet och har det vardagliga kontaktnätet. Måndagsträningen i klubbhuset, på Lindängen och vår relativt nystartade senior friidrottsgrupp på tisdagar är bra exempel på dessa projekt. Att ha friska äldre tjänar hela samhället på.

Genom åren har en del av våra träningsgrupper bedrivits i socioekonomiskt svaga område, främst i södra och östra Malmö som kanske är ännu viktigare att integrera i samhället för att inte riskera att hamna i utanförskap. Idrotten har varit en naturlig brygga som hjälpt till att fostra individer på rätt väg.
Sedan 1995 bedriver klubben arrangemanget Blodomloppet vars främsta syfte är att uppmärksamma hälsa och inte minst blodgivning som är avgörande för att rädda liv. Varje år hjälper vi genom loppet till att marknadsföra blodcentralen i deras viktiga arbete för att rekrytera fler blodgivare. Ett lopp som vi är stolta att arrangera att få bidra med positiv kraft till samhället samtidigt som vi själva får chansen att etablera vår ekonomi.

Under 2018 inledde vi ett samarbete med riksorganisationen Majblomman som arbetar för att minska barnfattigdomen i landet genom att hjälpa familjer i behov med ekonomiskt stöd som fortgår än idag. I Malmö finns stor barnfattigdom och som idrottsklubb tycker vi det är självklart att alla barn ska ha råd att idrotta. Vi har därför ett specialmedlemskap för de som inkommer med ansökan från Majblomman. Varje år är vi med och hjälper till att uppmärksamma/sälja majblommor där större delen av intäkterna går till Majblommans organisation som sedan delar ut pengar till sökande familjer. Ett fint sätt som en idrottsförening enkelt kan bidra med sitt nätverk.

Under skolloven arrangerar vi sedan långt tillbaka årligen prova på dagar tillsammans med Kul i Malmö där barn och ungdomar får komma och prova friidrott utan någon kostnad. Detta gör att många får en första inblick till idrottsvärlden och sysselsätter sig med något meningsfullt när skolan för tillfället har uppehåll. Och när vi ändå är inne på skolan så har vi historiskt likt många andra föreningar gjort stora insatser här där tusentals barn fått prova på friidrott. I jubileumskriften från 50 års firande går det att läsa att runt 50–60 besök gjordes per termin på skolor.

Vi bedriver också verksamhet inom paraidrott där även personer med funktionsvariation kan idrotta på liknande villkor i föreningen. Främsta exemplet är framerunning och para-tri där vi idag har några aktiva med.

Detta är bara några exempel på hur en idrottsförening fyller fler funktioner än att bara vara just en idrottsförening även om kärnverksamheten består av idrott. Idrotten har en magisk kraft som enar och utvecklar både samhället och individer. Vilka projekt som dyker upp i framtiden lär visa sig men klart är att Heleneholms IF fortsatt kommer spela en viktig roll för Malmö stad och dess medborgare.