Tillbaka till rötterna mot framtiden

Tillbaka till rötterna mot framtiden

En förening är i ständig rörelse. Medlemmar ansluter, medlemmar slutar medan de flesta fortsätter under flertalet år. En förenings välmående kan till stor del beskrivas av hur mycket engagemang som finns i föreningen för tillfället, då det är medlemmarna som uteslutande äger föreningen p.g.a. 51% regeln. I Heleneholms IF sker just nu mycket förändringar och många intressanta projekt/inslag som på olika sätt tar oss tillbaka till de värden som en gång i tiden byggt upp vår förening och dess värdegrund. Samtidigt tar vi sikte mot framtiden och vad det innebär att vara en modern idrottsförening. Under några kommande fredagar kommer vi köra en liten reportageserie som knyter tillbaka mot det förflutna och vår fina historia för att i vissa delar binda ihop det med nutidens Heleneholm, första delen hittas nedan och handlar om våra kommande klubbkläder.

För några år sedan körde vi ett liknande koncept som vi kallade ”Fem snabba historisk fakta om Heleneholms IF”. För den som t.ex. är intresserad av att veta vårt ursprung, vad en medlemsavgift kostade 1946 eller vad Markus Rosenberg har gemensamt med vår förening hittas dessa sex olika delar på denna länk: https://heleneholmsif.se/5-snabba-historisk-fakta-om…/

Tillbaka till rötterna mot framtiden – Tema klubbkläder

För två år sedan beslutades det att våra tre sektioner friidrott, långlöpning och triathlon skulle slås ihop till en gemensam organisation. Friidrottssektionen grundades 1939 efter en utbrytning från fotbollsföreningen Kulladals IF som än idag existerar och är en välkänd idrottsförening under namnet Kulladals FF. 1949 tillkom Orienteringssektionen som 2006 bytte namn till Långlöparsektionen och 2001 skapades triathlonsektionen. Till följd av en nu gemensam sektion bestämdes det att vi skulle modernisera en enhetlig logga, då det fanns två helt olika loggor. Detta var en process som alla medlemmar fick vara delaktiga i att ta fram och slutligen rösta på som framöver kommer börja synas allt mer. Med en ny logga behövdes också en ny uppsättning av klubbkläder tas fram och det är här denna text tar avstamp, där det finns en tydlig koppling mellan det förflutna och våra nya tävlingskläder som nu gör premiär.

För att förstå symboliken av våra kommande kläder behöver man till viss del förstå kontexten och dess historiska värde som beskrivs mer nedan. Under klubbens sportligt framgångsrikaste år på 70–80 talet blev Heleneholms IF kända för sina vita och röda rutor som ständigt fanns närvarande på kläderna, vilket många idag skulle förknippa med Kroatiens fotbollslag. Rutorna som blev en del av klubbens tydliga och unika DNA försvann någon gång i slutet av 90-talet. Bakgrunden till hur och varför det blev just rutor som en design på kläderna t är enligt undertecknad okänd men kan troligen ledas tillbaka till vår logga som innehar en liknande rutig ”ram” runt H:et, vilket även nya loggan har kvar.I ett sätt att hylla vår historia och knyta samman det nya med det gamla gör rutorna nu comeback i en modern form på ena sidan av kläderna. Somliga må ogilla det och andra älska precis som det alltid varit, klart är dock att kläderna sticker ut och kommer skapa diskussion. Dåtidens rötter länkas därmed på ett naturligt och vackert sätt ihop med nutiden och framtidens Heleneholm vilket vi alla är en del i att skapa.