Tillbaka till röttterna mot framtiden – Ledare

Vanligtvis en fredag men denna gången blev det en lördag och vi fortsätter blicka tillbaka lite på historien och ämnen knutna till vår verksamhet.

Du hittar alla tidigare inslag nedan:
Del 1 – Tillbaka till rötterna mot framtiden – Klubbkläder
Del 2 – Tillbaka till rötterna mot framtiden – Idrottsanläggning
Del 3 – Tillbaka till rötterna mot framtiden – Framtidstro
Del 4 – Tillbaka till rötterna mot framtiden – Gemenskap

Dagens reportage handlar om en av de viktigaste funktionerna i en förening, som är väldigt lätt att beskriva betydelsen av men ändå är lite svårfångad att beskriva på ett historiskt rättvist sätt, det handlar om personer som drar föreningen eller en grupp framåt, är ansiktet utåt för vår aktiva verksamhet och skapar förutsättningar för utveckling i alla dess former, nämligen ledarna. Vad vore en idrottsförening utan sina ledare? Förmodligen enbart ett löst träningsgäng. Förhoppningsvis har alla nuvarande aktiva eller tidigare aktiva i föreningen haft en ledare som dem sett upp till. Den eller dem som funnits där, lagt ner tiden på en och underlättat idrottandet.

Vad som kännetecknar en ledare kan beskrivas på flertalet olika sätt och fylla olika funktioner beroende på situation. Naturligt att tänka är att en ledare är den som planerar och leder träningar för en träningsgrupp och driver riktningen framåt för de aktiva. En god ledare är en förebild som ser alla aktiva och finns där för att stödja. En annan form av ledare kan vara den som leder den operativa verksamheten som en person i styrelsen eller annat förtroende uppdrag. I föreningen och i grupperna kan det också tänkas finnas en del informella ledare, dessa har inget formellt ansvar men kan ändå vara en viktig brygga i verksamheten, t.ex. kan detta vara en aktiv som en ledare kan vända sig till lite extra för att känna av stämningen i en grupp, föräldrar som kan bistå/underlätta ett träningspass m.m. Oavsett plats fyller en ledare en viktig plats och innefattar ett högt förtroendekapital som ej bör missbrukas.

I Heleneholms IF har det funnits starka ledare i någon form ända sedan föreningen grundades 1939, annars skulle inte föreningen överlevt alla dessa år. Som vi beskrivit i tidigare avsnitt grundades klubben genom en utbrytning från dagens fotbollsförening Kulladals FF 1939 av b.la Hilding Nilsson, Stig Nilsson Heleneholms första ordförande, Folke Hansson, Sven Rosberg, Olof Mårtensson och Knut Mårtensson. Kort därefter anslöt Sigge Bennhagen som avgörande person. Dessa skapade förutsättningar för andra ledare som tog efter och fortsatte att utveckla föreningen vidare både sportsligt och organisatoriskt. Vi har genom åren genomgått både framgångsrika och tyngre år men gemensamt är att alla ledare på ett eller annat sätt haft en stor betydelse, tagit föreningen vidare och fostrat flera generationer av idrottsutövare på ett imponerande sätt. Vid framgångar har klubben haft en stor verksamhet med flertalet ledare och vid tyngre år har på sätt och vis ledarna behövt ta än mer ansvar och lägga ytterligare engagemang för att vända på trenden.

I denna text väljer vi att hoppa över att skriva ut några namn på alla betydelsefulla vi haft genom historien ledare (förutom grundarna), då det dels skulle bli väldigt många över flera generationer vi har haft verksamhet, dels för att vi inte vill riskera att missa någon samt att denna punkt är högst personlig beroende på när man varit aktiv. Vi väljer i stället att hylla alla ledare som gjort en insats genom åren större som mindre med detta inslag.

I modern tid hörs det ofta om att det saknas ledare inom idrotten, att få vill engagera sig med risk för att binda sig m.m. vilket i grunden är förståeligt men ändå lite tråkigt, vi alla har säkert en liten stund vi kan bevara till någon annan. Att leda en grupp idrottsutövare är en häftig resa som ger väldigt mycket energi och glädje tillbaka som fler borde våga prova. Vi som förening kan säkert modernisera vissa delar av vad ett ledarskap innebär och underlätta för personer att engagera sig på sitt sätt, för i en idrottsförening finns många olika tillvägagångsätt där varje bit är viktigt, det behöver inte enbart vara att ansvara för själva träningen!
 
I vår förening har ledarbehovet gått lite i vågor under senaste åren. Triathlon har haft en del olika simtränare senaste åren men det har ofta funnits en stabilitet och grund att bygga vidare utifrån där nya krafter varit redo att ta över när någon valt att gå vidare. I cykling har det varit något tuffare men det beror också på att många strävar efter olika mål med sin cykling som därmed lätt blir uppdelad och kan därför bli lite spretig att leda.

I våra löpargrupper på tisdagar och torsdagar finns det sedan länge en stor stabilitet i själva träningen dock har ledarskapet förändrats lite på senare år p.g.a. diverse bortgångar. Under detta år har ledarna utvecklat ett nytt koncept för att locka en större målgrupp där olika pass kan väljas. För att fortsätta utvecklingen och kunna ge optimala förutsättningar hade det varit bra att få in någon ledare till.

Inom friidrotten finns sedan länge en stabil kärna av ledare som varit på plats under flertalet år och kan föreningen utantill. Detta har under senaste åren i takt med att verksamheten åter växt spetsas med flertalet nya duktiga ledare. Vi har också väldigt många yngre potentiella ledare som fostrats i klubben sedan de var små som skulle kunna bli riktigt bra ledare på sikt, dessa dock behöver dessa något år till innan dem är redo för uppdraget. För att få en bra kombination mellan unga som kan friidrotten och äldre som kan pedagogiken och överblickande syn hade det varit kul att få in fler äldre/föräldrar.

På organisationsnivå har en del förändringar skett senaste åren där vi försökt modernisera föreningen. I takt med att vi gjorde en sammanslagning mellan sektionerna har antalet styrelsemedlemmar minskat drastiskt, där vissa personer i stället kunnat lägga sitt ”ledarskap” för att utveckla andra delar i verksamheten. Vad undertecknad känner till var det först i år som föreningen någonsin fick en kvinnlig ordförande för huvudföreningen vilket får ses som ett underbetyg för tidigare generationer, likt idrottsrörelsen historiskt har större posterna innehavts till största del av män.

Oavsett generation har ledarna alltid haft stor betydelse och vi hoppas det blir så även framöver. Våra ledare betyder enormt mycket och vi kan inte nog poängtera vilken otroligt viktig funktion dessa har för att vår verksamhet ska rulla på för att fostra nya generationer.