Elitbidrag


Som aktiv medlem i HTT har du möjlighet att erhålla ett Elitbidrag från klubben. Detta är ett av de sätt som klubben försöker stötta sina elitaktiva eller hårt satsande atleter.

Nedan finner du information om vilka kriterier som gäller (säsongen 2017) och hur du går tillväga för att ansöka om bidrag.


Vill du söka elitbidrag? Det finns två grupper!

Det finns två grupper:
Grupp 1 för tävlande elit
Grupp 2 för dig som planerar att satsa och är under utveckling.

Kriterier

Grupp 1. Elit
Pro licens eller tävla seniorklass i Svenska serien med minst 4 starter och där placeringen ska vara minst topp 10.
Elitbidrag upp till 5000 kr.

Grupp 2. Utvecklingsgruppen
Ligga topp 10 i minst 4 tävlingsstarter under säsong i sin AG eller seniorklass.

Styrelsen förbehåller sig rätten att avgöra vilka som slutligen erhåller bidrag beaktat antalet sökande och tillgängliga medel i budgeten för 2017.

Utbetalning

Elitbidraget betalas ut som ersättning för nedlagda kostnader avseende tävlingsavgifter/resor, träningsavgifter/resor, träning/tävlingsutrustning.
Verifierade meriter ska vara erhållna som medlem i HTT under året man söker elitbidrag för.
Kostnaderna ska tydligt verifieras vartefter utbetalning sker inom fyra veckor.

Som bidragstagare har du följande skyldigheter.

1. Som atlet ska du satsa helhjärtat på triathlon under kommande säsong.
2. Hålla minst ett arrangemang för HTT medlemar.
3. Delta i och vara behjälplig vid minst ett klubbarrangemang anordnat av HTT.
3. Delta och representera HTT vid tävlingar på nationell nivå
4. Som atlet ger du HTT rätt att använda namn och bild för att marknadsföring av föreningens olika arrangemang. Dessa ska innan tryck/publicering godkännas av atleten.

Absolut förbjudet.

Doping är strängt förbjudet. Som atlet ska du följa triathlonförbundets vid varje tid gällande regler beträffande doping. Om du fälls för doping så har HTT rätt att återkräva vad föreningen utbetalt för den aktuella säsongen.

Såhär ansöker du.

I din ansökan anger du vilken grupp du ansöker till samt redovisar du för hur du uppfyller de kriterier som stället för gruppen. Redogör även kort för din ambition för kommande säsong.

Din ansökan skall ställas till triteam@heleneholmsif.se senast den sista december innevarande år inför nästkommande säsong.

Ansökan kommer behandlas under januari inför kommande säsong.