Valberedningens förslag till årsmötet 12/3

På nedanstående dokument hittar du valberedningens förslag på styrelseledamöter under kommande verksamhetsår.

Dokument – Valberedningens förslag