Banan

Karta över banan hittar du här. Banan är kontrollmätta 10 km och är relativt lättsprungen vilket ger goda möjligheter till att göra bra tider. Banan innehåller några backar främst vid gångtunnlar men innehåller också många utförs partier där det kan gå väldigt fort.