Jul-Chansen (Sista Chansen)

Detta är huvudsidan för forna tävlingen ”sista chansen” som i år byter namn från Sista chansen till Jul-chansen och även får ett nytt koncept med en del förändringar:

STORT TACK till alla aktiva, tränare, föräldrar och det största tacket går till alla de funktionärer som gjorde att tävlingen fungerade, er betydelse är obeskrivlig än en gång tack!


Jul-Chansen 2 december 2017


Resultatlista från sista chansen